VfB Hellerau-Klotzsche e.V.

Euer Verein für Breitensport im Dresdner Norden!

  • Judo Německo-česká výměna mládeže VfB Hellerau-Klotzsche – Pro Sport Teplice 6.-9. Září 2018

  • Nach zwei Jugendbegegnungen mit Breslau (Polen) stand vom 6. bis 9. September 2018 für die Judoka des VfB eine Begegnung mit Tschechien auf dem Programm. Nach stressigen Monaten der Organisation trafen von Donnerstag bis Sonntag etwa 30 Jugendliche aus Teplice auf die gleiche Zahl von deutschen Judoka. Im Mittelpunkt stand dabei nicht nur das gemeinsame Training, sondern vor allem das Kennenlernen des Nachbarn. Zur Überwindung der sprachlichen Barriere gab es auch gleich zu Beginn eine Reihe von Animationsspielen, bei denen die Judoka aus beiden Ländern sich näherkamen.

  •  

    Po dvou výměn mládeže s Vratislavem (Polsko) pro judoka spolku VfB Hellerau-Klotzsche bylo na programu setkání s dětmi z České republiky. Po stresových měsících organizace asi 30 teenagerů z Teplic setkali se od čtvrtka do neděle o stejném počtu německých judoků. Zaměřila se nejen na společné školení, ale především na poznání souseda. Aby se překonala jazyková bariéra, hned na začátku se hrála řada animačních her, kde se judoka z obou zemí blížila.

  • Am Donnerstag, den 6.9. kurz vor 16 Uhr trifft der Bus mit 31 Kindern und drei Betreuern aus Teplice hinter unserer Halle ein. Zunächst gibt es ein Willkommensimbiss direkt am Bus, bevor wir dann um 16:30 Uhr die Matten aufbauen. Nach der Begrüßung gibt es ein rund zweistündiges Tschechisch-Deutsches Animationsprogramm. In den ersten Spielen müssen die Kinder versuchen, sich die Kinder die Namen der Partner zu merken. Wer das am besten kann, darf sich mit vielen Judowürfen belohnen. Anschließend gibt es auch ein lustig-turbulentes Sortierspiel. Die Kinder laufen durcheinander und Dirk ruft Begriffe, nach denen sie sich sortieren müssen (z.B. Alter, Geburtsmonat, Anzahl Geschwister, Gürtelfarbe, Hobby außer Judo, Anfangsbuchstabe Vorname oder einfach „3 Deutsche und 3 Tschechen“). Diese Merkmale werden allerdings immer nur entweder auf Tschechisch oder auf Deutsch gerufen, so dass die Kinder sich mit Händen Füßen kommunizieren, um möglichst schnell ihre Gruppen zu finden. Die Stimmung ist dadurch schon noch anderthalb Stunden phänomenal, der Auftakt gelungen. Anschließend gibt es zwei Stunden Judo mit Wilko, Techniken im Stand und im Boden, die Deutsche und Tschechen begeistert aufnehmen.

  • Ve čtvrtek 6.9. těsně před 16 hodinou autobus s 31 dětmi a třemi supervizory z Teplic přichází za naší hale. Za prvé je vítaná občerstvení u autobusu, než vyráběmy rohože v 16:30 hodin. Po přivítání je dvouhodinový česko-německý animační program. V prvních hrách se děti musí snažit zapamatovat si jména partnerů. Ti, kdo dokážou udělat to nejlepší, mohou odměnit se s mnoha hody z judo. Pak je tu i zábavná turbulentní třídící hra. Děti běží jedno přes druhou a Dirk volá podmínky, podle kterých se musí seřadit (např. věk, měsíc narození, počet sourozenců, barva pasu, hobby, ale Judo, první písmeno Křestní jméno nebo jednoduše „tři Němcy a tři und 3 Češi“). Tyto podmínky se však vždy nazývají buď v češtině nebo v němčině, takže děti komunikují s rukama a s nohama, aby mohli najít své skupiny co nejrychleji. Nálada je fenomenální dokonce hodinu a půl po začátku, předehra je úspěšná. Pak jsou dvě hodiny juda s Wilko Tachi Waza a Ne Waza, ktere Němci a Češi s nadšením zaznamenávají.

  • Nach dem Abendessen sitzen alle noch lange auf der Terrasse der Sportgaststätte, denn es ist warm und die Stimmung entspannt. Alle Tschechen und einige Deutsche schlafen in der Halle auf der Judomatte.

  • Po večeři všichni sedí dlouho na terase sportovní restaurace, protože je teplý a nálada je uvolněná. Všichni Češi a někteří Němci spí v hale na Tatami.

 

Der Freitag beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück. Danach beginnt unser großer Ausflug nach Königstein. Nicht alle Deutschen haben schulfrei bekommen, so sind es am Vormittag 14 Deutsche und 34 Tschechen. Wir fahren mit der S-Bahn nach Wehlen und wandern von dort zunächst auf den Bärenstein und von dort dann weiter über Thürmsdorf zum Fuß der Festung Königstein. Vor dem Parkhaus unterhalb der Festung serviert Heiner es einen reichhaltigen Imbiss, der nach der Wanderung besonders gut schmeckt. Es regnet heftig, aber nur kurz. Nach der Stärkung fahren wir mit der Bimmelbahn zur Festung hoch. Auf Königstein gibt es für alle deutsche bzw. tschechische Audioguides, mit deren Hilfe wir die Festung erkunden. Alle Tschechen äußern sich beeindruckt von der Festung, vor allem auch von dem sagenhaften Landschaftsbild. Die Betreuer spendieren am Ende für alle Kuchen oder Eis. Nach dem Besuch der Festung steigen wir hinunter nach Königstein und fahren mit der S-Bahn zurück nach Dresden. Zum Grillen an der Elbe kommen dann auch noch die deutschen Teilnehmer mit dazu, die nicht mit nach Königstein fahren konnten.


Pátek začíná se společnou snídaní. Poté začíná náš velký výlet do Königsteinu. Ne všichni Němci dostali volny z školy, takže ráno je 14 Němců a 34 Čechů. Vezměme S-Bahn do Wehlenu a vydejte se tam nejprve do hory „Bärenstein“ a odtud pokračujeme přes Thürmsdorf na úpatí pevnosti Königstein. Před parkovací garáží pod pevností Heiner podává bohaté občerstvení, které po túrách chutná zvláště dobře. Prší těžko, ale jen krátce. Po posílení se vezmeme do turistické vlaky až k pevnosti. Na pevnosti Königstein jsou pro všechny německé a české audioguides, pomocí kterých zkoumáme pevnost. Všichni Češi jsou docela ohromeni tvrzí, zejména z legendární krajiny. Dohlížetelé nakonec darují na všechny kolač nebo zmrzlinu. Po návštěvě pevnosti sestoupíme do Königsteinu a odjedeme S-Bahn zpátky do Drážďan. Pro grilování na Labi pak přicházejí také němečtí účastníci, kteří nemohli jet do Koenigsteinu.

 

Der Samstag beginnt nach dem Frühstück mit einer Judoeinheit mit Wilko. Zuvor gibt es ein noch kleines Animationsprogramm. Wilkos Training kommt bei allen Teilnehmern sehr gut an. Mittagessen gibt es dann wieder in der Sportgaststätte. Nach einer guten Stunde Mittagspause mit individuellen Spielen fahren wir mit der Straßenbahn in die Innenstadt. Wir laufen vom Albertplatz über die Hauptstraße und die Augustusbrücke zur Semperoper. Von dort geht es weiter über den Zwinger, vorbei an der Frauenkirche zum Hygienemuseum. Auch der Besuch des Hygienemuseum kommt bei den Tschechen bestens an. Abends gibt es zunächst Kaffee und Kuchen und Abendessen und die Kinder spielen Fußball auf dem Rasenplatz. Die Stimmung in der Halle ist bei den tschechischen und den deutschen Kindern so gut, dass die Trainer entscheiden, den Kindern einfach das Feld zu überlassen, anstatt das geplante abendliche Unterhaltungsprogramm einzuflechten.


Sobota začíná po snídani s sessionem judo s Wilko. Před tím je malý animační program. Trénink Wilkova je všem účastníkům dobře přijat. Oběd je opět podán v sportovní restauraci. Po dobré hodině obědové přestávky s jednotlivými hrami vezmeme tramvaj do centra města. Chodíme z Albertplatz přes Hauptstrassei a Augustův most do Semperoperu. Odtud pokračuje přes Zwinger, kolem Frauenkirche do Hygienického muzea. Také návštěva hygienického muzea velmi dobře těší Čechy. Večer je káva a koláče a večeře a děti hrají fotbal na trávě fotbalové hřiště. Atmosféra v hale je mezi českými a německými dětmi tak dobrá, že trenéři rozhodnou nechat děti hrát samy, místo aby tkali v plánovaném večerním zábavním programu.

 

Der Sonntag geht nur bis zum Mittag. Nach dem Frühstück gibt es eine lange Judoeinheit mit Wilko, anschließend eine kleine Auswertung des Wochenendes. Die Tschechen bedanken sich herzlich und laden uns für Ende Oktober zu sich ein. Nach dem gemeinsamen Mittagessen verabschieden wir die Tschechen Gegen 13 Uhr dann an ihrem Bus auf dem Parkplatz.
Der Gegenbesuch in Teplice ist vom 26. bis zum 28. Oktober geplant. Die Hellerauer Jugendlichen freuen sich auf ein Wiedersehen mit den tschechischen Judoka.

Das Projekt „Jugendbegegnung Judo Dresden-Teplice 2018“ wird aus Mitteln der Europäischen Union gefördert.

 

 

Text: Dirk Caspary; Fotos: Raimund Warnke-Grüttner

 

 

Vorstands-News

 
Vereinsfest 2020
Abgesagt!
 

Vereinskollektion

  Vereinskollektion

   

      Bestellung vor Ort
    oder Kontaktformular

Sponsoren


Danke an unsere Sponsoren!Siegfried-Apotheke Hellerau

Bildergebnis für REWE